Abonner

Send en e-mail til samora@samora.no, eventuelt fyll inn skjemaet under.

Abonnement (4 nummer pr år)

  • Kr 200 for enkeltpersoner
  • kr 250 for institusjoner

Hvis du ønsker å gi bort Samora som gave skriv adressen til mottaker av magasinet i kommentar-feltet.

Samora nr 2.2018.forside