25. september 2015 – 31. januar 2016

Museet for samtidskunst

Den nederlandske kunstneren Fiona Tan uttrykker seg i et rikt visuelt billedspråk i skjærings-punktet mellom det dokumentariske og det litterære. Hun har australsk-indonesisk opprinnelse og kaller seg «professional foreigner». I utstillingen undersøkes grunnleggende spørsmål om hva identitet er, og hvordan enkeltmennesket lever med historie og minner i hverdagen.