Melahuset

5. des 2016 – 27. jan 2017

Ermias Ekube bruker en papirbåt og et egg som symboler for å beskrive den menneskelige tragedien som skjer på Hellas, Tyrkia og Italias bredder. Papirbåtenes skjørhet kan sammenliknes med de skjøre farkostene som frakter flyktningene over Middelhavet. Båtene er lastet med frykt, forfølgelse, intoleranse, død og krig, med sorg og søken etter frihet som konsekvens.