Antirasistisk Senters nye nettside, Antirasistisk.no, ble lansert på Kulturhuset med debatt og presentasjon 21. mars, selveste FNs internasjonale dag mot rasisme. – Nettsiden skal være en plattform for antirasistisk arbeid, sier Ervin Kohn i sin presentasjon av kvelden.

Det har vært en mangel på nettsider med en tydelig antirasistisk profil og Samora.no har lenge vært blant de få aktørene på feltet. Vi kan også bekrefte at pågangen er stor for å få publisert saker i Samora, unge som gamle, alle kjønn og legninger, såvel som svarte og hvite vil gjerne skrive. Det er gledelig hvis Antirasistisk.no kan utvide synsfeltet og forhåpentligvis endre tonen i den offentlige debatten på sikt.

Hvordan blir man norsk?
På Kulturhuset hadde over 100 personer møtt opp til lanseringen av nettsiden. Thomas Hylland Eriksens innledning, spøkefullt omtalt som en monolog, tok for seg hva som gjør en norsk, og hvordan «utlendinger» kan bli mer norske: «Ofte spør folk i Groruddalen, særlig ungdom og unge voksne: “Det er ett eller annet nordmennene vil at vi skal gjøre for å bli skikkelig integrert, men de sier aldri hva det er.» Til dette svarer Hylland Eriksen: «Herregud, har du ikke skjønt det? Du må gå på ski. Da forsvinner både hudfarge, religion og aksent. Og det sier jeg bare delvis som en spøk.»

Etter Hylland Eriksens innledning fulgte blant annet en debatt med et uvanlig blandet panel. I debatten med Nora Mehsen, Cathrine Sandnes, Mohamed Abdi, Khamshajiny Gunaratnam og Torbjørn Røe Isaksen var temaet også «norskhet». Kadafi Zaman var ordstyrer og ledet debatten gjennom norske verdier, innvandring, julefeiring, integrering og «whitesplaining» som Cathrine Sandnes kalte Røe Isaksens forsøk på å gjøre seg forstått.

Multikulturens brød
Myndighetene bør heller jobbe for at mennesker på tvers av landegrenser, språk og kulturer lærer om hverandre, enn å snakke om «multikulturalismens død», som Røe Isaksen nylig har gjort. På den måten kan man virkelig inkludere den norske kulturarven i verdenssamfunnet.

Som Stein Lillevolden skriver i dette Samora om den samme Røe Isaksens forslag om å opprette en norsk kulturkanon: «En regjering som med alle midler motarbeider alt som minner om minoriteters identitetsmarkører, mener nå det er viktig å lage en identitetspolitikk for majoritetsbefolkningen. Med like perspektivløs maktfullkommenhet som Donald Trump, skal det bygges murer om landets rikdom – men kall det for all del kulturell rikdom – så det ikke høres ut som en gnien onkel Skrue på toppen av oljepengebingen.»

Norsk 2.0
På spørsmål fra Kadafi Zaman om hvordan han definerer sin norskhet, svarte Mohamed Abdi kvikt at «den er under utvikling». Det gjelder nok for mange, og ikke bare norsk-somaliere og norsk-pakistanere. Samora nr 1 2017Uansett hva slags bakgrunn menneskene som bor i Norge har, gjør vår migrasjon ut og inn av landet, et stadig mer globalisert kultur- og medielandskap og vennskap på tvers av etnisitet at det å være norsk kan og bør være noe annet i dag enn før.