,

Lansering av Samora Forum nr 1/2024

Velkommen til lansering av Samora Forum nr 1/2024 Tamil diaspora Dette temanummeret har hatt fokus på å samle stemmer fra den tamilske befolkningen bosatt i Norge, en diaspora…

Samora Forum nr 1/2024

Innhold Samora Forum nr. 1/2024 4 Leder: trivielt å snakke om diaspora når Tamil-Eelam er under okkupasjon? 6 Til minne om Rahavy Apell holdt av Sambavi Vethananthan…