Rettferd i grenselandet

Krisen handler om flyktningers tilgang til beskyttelse, og om Europas verdier og politikeres ansvarsbevissthet overfor disse. Profilert jurist ber oss forsvare menneskerettighetsprinsippene. Tekst…

Sinnsutvidende antologi

De fleste bøker er som en liten nasjonalstat: Bundet til ett område, ett språk, en kultur, ett verdensbilde. Seismographic Sounds: Visions of a New World er nesten som en hel verden:…

Samora nr 1 2016

Leder av gjesteredaktør Selma Benmalek. På grensen Dette nummeret av grenseløse Samora spenner over så ulike temaer – iallfall på overflaten – som slavehandel og Hollywoods…