Hvordan bekjempe hatkrim?

Politiet startet en egen hatkrimgruppe for å kjempe mot hatkriminalitet, men likevel blir de fleste sakene henlagt. Av Noshin Saghir Foto: Jørn-Kr Jørgensen Flere flerkulturelle,…

– Glem den barmhjertige samaritan

– Det er noe provoserende ved tanken om likeverd mellom mennesker fra land i sør og nord. Det truer vårt selvbilde som velgjøreren fra nord som skal redde fattige ofre i sør. Av…