Frimerker som forsterker stereotypier

Spanias posttjeneste avblåser hudfarge-inspirert frimerkekampanje der frimerkene med lysest toner er dyrest. Kampanjen ble døpt «Equality Stamps» og var egentlig ment å belyse…

Nye kunnskapspraksiser i museene?

Kulturhistorisk museum åpner nå en ny permanent utstilling med bakgrunn i avkolonisering. Mange museer er bygd opp ved plyndring av skatter og gjenstander fra tidligere kolonier i…

Hva var navnet, Munch?

Hva har Pablo Picassos «Les Demoiselles d’Avignon», varieté-artisten George Jackson og Carl Hagenbecks menneskelige dyrehage til felles? De er alle del av kunstneren Edvard Munchs…

– Langt over grensen

Hetsen mot Lan Marie Nguyen Berg har vært langvarig og stygg, og har eskalert de siste ukene med hennes innlegg om Palestina som et ekstremt tilfelle. Kommentarene som særlig blomstrer…

Vi må bygge moderne bevegelser

Organisering handler fortsatt om faktiske organisasjoner som jobber mot faktiske mål. «Hashtags bygger ikke noen bevegelse. Det er det folk som gjør,» skriver Alicia Garza, en av…

Tidløst tidsskrift

Immigranten tok på seg rollen å være et korrektiv til etablerte mediekanaler. Tidsskriftet utfordret medienes stereotypiske fortellinger og skapte motforestillinger om nasjonen…