Frimerker som forsterker stereotypier

Spanias posttjeneste avblåser hudfarge-inspirert frimerkekampanje der frimerkene med lysest toner er dyrest.

Kampanjen ble døpt «Equality Stamps» og var egentlig ment å belyse rasisme ved å dele frimerkene inn i hudfarger. Responsen var imidlertid negativ, spesielt i, selv om det skulle være gode intensjoner bak.

I en PR-video for kampanjen sier den kjente spanske rapperen Domingo Edjang Moreno at «farge bør ikke avgjøre hvilken verdi vi tillegger en persons liv». Spanske SOS Racismo var også med på kampanjen, som henviser til dramaet som oppsto da over 8000 migranter tok seg inn i den spanske enklaven Ceuta i Afrika. 

Kritikken ligger i at kampanjen viderefører og forsterker stereotypier om at hvite er verdt mer enn svarte i et hierarki av hudtoner.