Oppføringer av Endre

Tidløst tidsskrift

Immigranten tok på seg rollen å være et korrektiv til etablerte mediekanaler. Tidsskriftet utfordret medienes stereotypiske fortellinger og skapte motforestillinger om nasjonen gjennom å stille kritiske spørsmål og presentere samfunnet fra minoriteters perspektiver. Av Michelle A. Tisdel Enten man liker det eller ikke, er Norge i dag et samfunn som består av flere raser. Folk […]

Pantere av regnbuen

Det er minst ett aspekt som gjør filmen «Judas and the Black Messiah» til noe ekstraordinært: Daniel Kaluuyas rolleprestasjon som Fred Hampton. I går vant han Oscar for beste birolle. Av Gabriel Correa En sjelden gang kommer det en opptreden som setter all konkurranse til side. Eksempler som ofte trekkes fram er Robert DeNiros Jake […]

Arbeidere uten land

Palestinske arbeidere lever under apartheid og manglende arbeids- og menneskerettigheter, og pandemien har gjort situasjonen verre. For å vise solidaritet med palestinske arbeidere inviterer Melahuset og Samora Forum til en digital samtale med Line Khateeb, Trygve Natvig og Erik Hillestad lørdag 1. mai. Samtalen blir tilgjengelig på Melahusets nettside, Facebook og YouTube. Link kommer. Allerede […]

Men hvor lenge kan vi vente?

Sommeren 2020 bølget et nytt opprør mot rasisme over USA. Bevegelsen Black Lives Matter fikk landsomspennende, ja til og med verdensomspennende dimensjoner, med ringvirkninger også i Norge. Forventningene i kjølvannet av engasjementet og oppslutningen var store – dette må føre til forandringer! Av Mari K. Linløkken Noen mener at det har åpnet seg et mulighetenes […]

Usynlige gettoer

Tittelen på Øyvind Holens bok «Getto – En historie om norske drabantbyer» står i fare for å bli selvoppfyllende profeti. Boka redder seg inn som en lærerik fortelling om getto-begrepet, gettoens kulturhistoriske bakgrunn og norske drabantbyer. Av Endre Dalen Ja, jeg er en av dem, de som har vokst opp i Oslo – «En av […]

,

Rasisme i fotballen, mer enn skjellsord

Med tomme tribuner og et dryss av TV-kameraer og mikrofoner er det blitt lettere å fange opp rasistiske tilrop på fotballkamper. Tilropene overskygger de historiske idéene og tungrodde strukturer i andre deler av fotballen. Av Philip Rynning Coker Tirsdag 8. desember 2020 kunne vi som fulgte kveldens Champions League-runde observere at kampen i Paris, mellom […]

Small Axe: En ambisiøs tidsreise

Den femdelte film-antologien «Small Axe» hadde endelig premiere på NRK i mars, etter ros fra anmeldere og stor etterspørsel fra norske TV-seere. Gjennom de fem filmene følger vi karibiske innvandrere i London, som kjemper mot et system som er utformet for å holde dem nede. Av Gabriel Correa «Small Axe» – den nye film-antologien til […]

Krisen som forstørrelsesglass

Torsdag 12. mars 2020 vil stå igjen som et vannskille i vår tid, dagen da verdens helseorganisasjon erklærer at koronautbruddet er en pandemi. Thomas Hylland Eriksen ramser opp fem lærdommer fra tiden som fulgte.  Av Thomas Hylland Eriksen Ordet krise kommer fra gammelgresk (κρισισ, krisis) og ble opprinnelig brukt mest som medisinsk begrep. En krise, eller […]

Lansering av Samora Forum

Velkommen til en samtale med sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen og skribent Mohamed Abdi på Melahuset om lærdommen fra pandemien. «Kriser er forstørrelsesglass: De blåser opp og forsterker tendenser som allerede har ligget der, og de gjør oss i stand til å få øye på fenomener vi enten ikke har vært oppmerksom på, eller ikke har […]

Innhold Samora Forum nr. 1/2021

    Innhold Samora Forum nr. 1/2021: 2 Et uttrykk for legitimering Siv Jensen går av som partileder for Frp. Av Nora Warholm Essahli 4 Leder: En sivilisasjon i bevegelse og oppløsning Av Endre Dalen 6 Krisen som forstørrelsesglass Fem lærdommer fra pandemien. Av Thomas Hylland Eriksen 10 Rasisme i fotballen, mer enn skjellsord Rasisme […]