Samora Forum nr 3/2022

Innhold Samora Forum nr. 3/2022

4 Leder: Latin-Amerika okkuperer demokrati

6 Den falne revolusjonære
Nicaraguas president ledet en revolusjon, i dag kalles han diktator. Hvordan faller en revolusjonær?

10 Chiles grunnlovsprosess
Pinochet-diktaturets grunnlov er moden for å byttes ut. Likevel stemte et flertall nei til ny grunnlov.

14 urfolkskampens kvinnelige ansikt
Urfolkskvinner har en sentral plass i kampen for rettigheter.

18 Grasrota tar over pikslene
Digital aktivisme: Fra gater til emneknagger, hvor langt kan pikslene ta oss?

22 Om latinamerikanske dekoloniale feminismer
Dekoloniale feminismer stiller kritiske spørsmål til de vestlige kjønnsforståelsene og den koloniale arven.

26 Norske aktiviteter i Latin-Amerika
Utvinningen av naturressurser og skogvern, og Norges roller og motsigelser.

29 Latin-Amerika på FM
Radio Latin-Amerika feirer 35 år i 2022.

30 LAG Norge: 45 år med solidaritetsarbeid
Latin-Amerikagruppene i Norge forteller om ulike måter å kjempe for sosiale endringer.

32 Radiosignaler fra Cuba til Kongo og tilbake
Oppnøstingen av de kulturelle trådene mellom latinamerikansk og afrikansk popmusikk er i beste fall forvirrende.

36 Mens vi venter på fornuften
Må Salman Rushdie leve med Khomeinis dødsdom i evig tid?

38 Fenomenet Angela Davis
Angela Davis besøkte Oslo Mela og holdt foredrag på Saga Kino.

40 Vil Bygge en bevegelse
Intervju med leder for Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour.

44 Fra vagabond og pianobærer til litterært geni
Ari Gautiers bøker byr på et originalt perspektiv på postkolonialistiske strukturer og avtrykk.

48 ETC.

52 Seize the Time
Av Angela Davis