Nye kunnskapspraksiser i museene?

Kulturhistorisk museum åpner nå en ny permanent utstilling med bakgrunn i avkolonisering. Mange museer er bygd opp ved plyndring av skatter og gjenstander fra tidligere kolonier i land i sør. Utstillingen «Kontroll: Forsøk på å temme verden», vil forsøke å svare på hvordan institusjonene skal forholde seg til avkolonisering.

Gro Ween er førsteamanuensis i antropologi ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og sier til Morgenbladet at de vil løfte fram andre kunnskapspraksiser.

I utstillingen utforskes blant annet ideen om at mennesket ble sivilisert i takt med komplekst jordbruk og religion, samt at mennesker som ikke var bofaste ble sett på som primitive. Noe man ser henger igjen i dag, der flyktninger, immigranter og nomader diskrimineres mer enn andre.