Artikler

Frimerker som forsterker stereotypier

Spanias posttjeneste avblåser hudfarge-inspirert frimerkekampanje der frimerkene med lysest toner er dyrest. Kampanjen ble døpt «Equality Stamps» og var egentlig ment å belyse…

Nye kunnskapspraksiser i museene?

Kulturhistorisk museum åpner nå en ny permanent utstilling med bakgrunn i avkolonisering. Mange museer er bygd opp ved plyndring av skatter og gjenstander fra tidligere kolonier i…

Hva var navnet, Munch?

Hva har Pablo Picassos «Les Demoiselles d’Avignon», varieté-artisten George Jackson og Carl Hagenbecks menneskelige dyrehage til felles? De er alle del av kunstneren Edvard Munchs…

– Langt over grensen

Hetsen mot Lan Marie Nguyen Berg har vært langvarig og stygg, og har eskalert de siste ukene med hennes innlegg om Palestina som et ekstremt tilfelle. Kommentarene som særlig blomstrer…

Vi må bygge moderne bevegelser

Organisering handler fortsatt om faktiske organisasjoner som jobber mot faktiske mål. «Hashtags bygger ikke noen bevegelse. Det er det folk som gjør,» skriver Alicia Garza, en av…

Tidløst tidsskrift

Immigranten tok på seg rollen å være et korrektiv til etablerte mediekanaler. Tidsskriftet utfordret medienes stereotypiske fortellinger og skapte motforestillinger om nasjonen…

Pantere av regnbuen

Det er minst ett aspekt som gjør filmen «Judas and the Black Messiah» til noe ekstraordinært: Daniel Kaluuyas rolleprestasjon som Fred Hampton. I går vant han Oscar for beste birolle. Av…

Men hvor lenge kan vi vente?

Sommeren 2020 bølget et nytt opprør mot rasisme over USA. Bevegelsen Black Lives Matter fikk landsomspennende, ja til og med verdensomspennende dimensjoner, med ringvirkninger også…

Usynlige gettoer

Tittelen på Øyvind Holens bok «Getto - En historie om norske drabantbyer» står i fare for å bli selvoppfyllende profeti. Boka redder seg inn som en lærerik fortelling om getto-begrepet,…
,

Rasisme i fotballen, mer enn skjellsord

Med tomme tribuner og et dryss av TV-kameraer og mikrofoner er det blitt lettere å fange opp rasistiske tilrop på fotballkamper. Tilropene overskygger de historiske idéene og tungrodde…