– Vi kan fortsatt ikke puste

Den 5. juni i fjor samlet rundt 15 000 mennesker seg under banneren «We Can’t Breathe» foran stortinget. På lørdag, ett år senere, blir det også markering, med litt andre virkemidler.

Markeringen for ett år siden viste solidaritet med George Floyd og alle de andre politivoldsofrene og demonstrantene i USA, og satte fokus på global undertrykking av folk med afrikansk opprinnelse, også i Norge.

Det blir ikke noen fysisk samling i år, men Arise og African Student Association inviterer denne gangen til digital demonstrasjon lørdag 5. juni kl 15.00, med tittelen «We Still Can’t Breathe». Det er nå ett år siden demonstrasjonen fant sted og over 27 000 personer har signert en underskriftskampanje med krav om å implementere en Kvitteringsordning som vedtatt av stortinget allerede i 2003. 

Kravet ble levert til Justis- og Beredskapsdepartementet i form av et brev i etterkant av demonstrasjonen. Ett år har gått, og Arise og African Student Association har ikke fått noe svar fra justisministeren og er skuffet over at kravet om rettferdighet har blitt ignorert av autoritetene. 

Per i dag, er politiet ikke pålagt å loggføre sin kontrollvirksomhet og etniske minoriteter utsettes for kontroll i offentligheten uten at dette dokumenteres. Politiet kan utføre «stopp og sjekk» og hjemmeransakelser samt gjøre inngrep i menneskers liv hemningsløst. Manglende intern kontroll og omfattende statistikk gjør det umulig å følge opp klager eller bevise politiets maktmisbruk eller etnisk profilering. 

Foto: Morten Lauveng