Bjørnetjenester legges i hi

En bjørnetjeneste er en velment tjeneste som får negative konsekvenser for mottakeren. Mange innsamlings- og TV-aksjoner havner i denne bjørnefella i sitt forsøk på å «redde Afrika». Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond’s RADI-AID ønsker å legge disse tendensene i hi.

Tekst: Jeaninne Masika Lukusa

Illustrasjon: SAIH

Tenk på de sultne barna i Afrika!
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) er, som også navnet tilsier, ikke imot bistand og hjelp. Derimot er de imot den unyanserte framstillingen vestlige medier presenterer av sørlige områder, spesielt afrikanske land, som kun er preget av sult, sykdom, fattigdom og elendighet. I tillegg ønsker organisasjonen å utfordre den typisk vestlige misoppfattelsen av Afrika som ett land, og at dette «landet» ikke kan hjelpe seg selv.

«Et forenklet bilde kan være til direkte hinder for utvikling… halvsannheter fører til dårlige debatter og dårlig politikk. I følge SAIH’s nettsider trengs det mer nyansert informasjon om utvikling og fattigdom, ikke forenklende halvsannheter.

Den lite representative framstillingen av hjelpens mottaker som mennesker som mangler evner og motivasjon til å forbedre sin egen livssituasjon, er en tendens som SAIH, ved hjelp av ironi og humor, ønsker å vie oppmerksomhet. For det er nemlig denne framstillingen som danner et skille mellom oss og dem «…hvor vi er heltene og de er passive ofre». «Vi trenger mer fokus på hvordan fattige folk kan tjene penger selv, gjennom turisme, salg av landbruksvarer og bærekraftige investeringer» uttrykker de.

Tenk på de kalde barna i Norge!
Det er først og fremst hovedformidlerne av informa-sjon om Afrika, nemlig vestlige medier og bistandsorganisasjoners negative stereotypier og forenklede sannheter, og deres tilsløring av årsakene til fattigdom, SAIH på en effektiv måte kritiserer. Blant annet ved bruk av en prisutdeling hvor de mest «skadelige og de mest kreative innsamlingsvideoene» blir nominert til «The Radiator Awards».

SAIH’s fremste metode er korte, innholdsrike, informative og humoristiske videoklipp, som belyser ulike problemstillinger knyttet til virkemidlene som ofte brukes i bistandskampanjene. Med titler som «Who wants to be a volunteer», som er en parodi av «Who wants to be a millionaire», og «Let’s save Africa! – Gone wrong», hvor vi får innsyn i en «behind the scenes» av en tenkt kampanje. Der spiller en godt betalt ung afrikansk skuespiller rollen som innleid gatebarn som har mistet alt håp, inntil en innleid vestlig skuespiller redder ham. Men alt går ikke etter manuskriptet.

Musikkvideoen og kampanjen «RadiAid: Africa for Norway» ble ekstremt populær. I videoen oppford-res afrikanere på hele kontinentet til å tenke «på de kalde barna i Norge» som hutrer og fryser, og trenger Afrikas hjelp. Ved å snu om på rollene til de hjelpende og de trengende, er budskapet krystallklart! «Why should we ignore cold people? Frostbite kills too. Africa, we need to make a difference in Norway. Now the tables have turned. Now it’s Africa for Norway.»

Bjørnen sover…bjørnen sover…
SAIH’s kampanjer har fått stor medieoppmerksomhet både i Norge og internasjonalt, sistnevnte video har fått over 2,5 millioner visninger på YouTube. «Det hele viste at vi hadde truffet en nerve. Folk over hele verden var overmodne for debatt og humor om vestlige fremstillinger av Afrika og utviklingsland» er SAIH’s konklusjon.

Det gjenstår å se om denne metoden, både kreativ og informativ, er noe av det som kan bidra til å legge de vestlige bjørnetjenestene i hi lenge nok til at det afrikanske kontinentet får blomstre i sin egen afrikanske vår.