Tillit og bedre samarbeid

Hva skjer når landets største avis inviterer nestlederen i Arbeiderpartiet Hadia Tajik og innvandringskritikeren Hege Storhaug til en samtale? To personer som i realiteten ikke bruker den samme retorikken eller tilnærmingsmåten til integreringsproblemer blir enige om selvfølgeligheter som at man skal forsvare demokratiske verdier, likestilling mellom kjønnene, ytringsfrihet m.m. Det hele ender med at Tajik foreslår et hijabforbud i grunnskolen og hun får støtte fra Storhaug.

Hvordan et slikt forbud skal implementeres sier ikke Tajik noe om. Hvorfor dette også er et av de viktigste integreringstiltakene er ikke heller godt å si. Dette utspillet og ønsket om forbudspolitikk har fått motreaksjoner. En av dem er skribenten og legen Bushra Ishaq som skrev i Aftenposten at løsningen er mer tillit og bedre samarbeid, mellom hjem og skole, ikke et forbud.

I en kronikk i Aftenposten 10. desember nyanserer Tajik sitt standpunkt. Hun skriver at hun ikke mener at forbud er løsningenpå alt.