Hva gjør grasrota mot rasisme?

Hvordan kan den nye Landsforeningen mot rasisme (LMR) skreddersy den allerede eksisterende kampen mot rasisme til de lokale forholdene rundt omkring i landet?

Tekst og foto: Selma Benmalek

På LMRs Facebookside kan en lese: «Landsforeningen mot rasisme (LMR) er en partipolitisk og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon som skal arbeide for et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn. I tillegg vil LMR jobbe for et humanistisk menneskesyn, og mot rasisme og enhver form for diskriminering basert på hudfarge, etnisitet, nasjonalitet, avstamning og/eller religion/livssyn.»

Grasrotbevegelse
Med Mina Adampour som styreleder og styremedlemmer Zahir Athari, Sara Christin Calvert, Ingvar Kolbjørnsen, Susanne Demou Øvergaard med flere, har organisasjonen som mål å skape engasjement og aktivitet over hele landet. I et intervju med Samora svarte styreleder Adampour følgende på spørsmålet om hva organisasjonen kan bidra med i kampen mot rasisme i tillegg til arbeidet Antirasistisk senter, OMOD, Skeiv Verden med flere gjør:

«Utenom Ungdom mot rasisme (UMR) fantes ingen antirasistisk organisasjon i Norge som var medlemsbasert. Landsforeningen mot rasisme skal være en grasrotbevegelse som skal skape positive endringer i samfunnet siden aktiv samfunnsdeltakelse mot rasisme og diskriminering i lokalsamfunn er prekært.»

Lanseringsmøtet ble åpnet av Oslos ordfører Marianne Borgen. Det ble holdt innlegg av nestleder Zahir Athari og filosof Mori Diakite. Ingrid Aspelund, som både er leder for Norsk Folkehjelps solidaritetsungdom og prosjektkoordinator for Wergelandssenteret, snakket om rapporten «Antirasismeutfordringen».

Paneldebatter
I paneldebatten «Hvor finnes rasisme og etnisk diskriminering i Norge? Er det et samfunnsproblem?» deltok generalsekretær i Skeiv Verden/styremedlem i LMR Susanne Demou Øvergaard, forstander i Mosaisk trossamfunn/nestleder i kommunikasjon ved Antirasistisk senter Ervin Kohn og Akhenaton Oddvar de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

I den andre paneldebatten «Hvordan bekjemper vi rasisme?» diskuterte Mohamed Abdi, spaltist i Morgenbladet/skribent på minareten.no, ansvarlig redaktør i Minerva Nils August Andresen, finansanalytiker /Instagram-blogger/initiativtager til filmen Meg, muslim – nok om det, Mawra Mahmood, og Dag Herbjørnsrud, idéhistoriker og forfatter av Globalkunnskap (2016).

Partipolitisk uavhengig
Mina Adampour forteller til Samora magasin: «Ideen til organisasjonen ble til mens vi arbeidet i Ungdom mot rasisme. Antirasistisk Senter ønsket en organisasjon som inkluderte også voksne, noe Ungdom mot rasisme ikke gjorde. I tillegg ønsket vi en partipolitisk uavhengig organisasjon.

Ungdom mot rasisme var på mange måter forløperen for den nye organisasjonen Landsforeningen mot rasisme, som er åpen for alle i tillegg til å være partipolitisk uavhengig. Det organisasjonen kan bidra med, er medlemmer som utformer aktiviteter og politikk.»

Prioritering av lokallag
Adampour fortsetter: «Organisasjonen vil prioritere å danne lokallag, så de som er interessert kan bare melde seg. Vi ser på ekskludering fra arbeidslivet av kvinner med hodeskaut som et reelt demokratisk problem. Man kan også argumentere for at det er et samfunnsøkonomisk problem. Norsk arbeidsliv taper på ikke å gjøre noe med en diskriminerende praksis dersom kvinner med hodeskaut velger å holde seg utenfor arbeidslivet i frykt for forskjellsbehandling og utestenging.

Vi vil arbeide for like rettigheter for alle uavhengig av etnisitet, legning, funksjonsnivå og trostilhørighet. Nå er endelig handlingsplanen mot antisemittisme kommet på banen. Vi synes Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdoms kampanje «Antirasismeutfordringen» er et kjempeprosjekt og et viktig bidrag til kartleggingen av virkemidler i kampen mot rasismen.

Det finnes etter hvert svært gode tall på enkelte områder som omhandler rasisme og diskriminering, så vi er enig med forskere på feltet som sier at tiden er inne for å avdekke den norske rasismen og hvilke virkemidler som bør tas i bruk mot diskriminering.»

Styreleder Adampour utelukker ikke internasjonalt samarbeid med tiden, men først må det bygges opp en solid medlemsorganisasjon for å kunne bekjempe rasismen i Norge.