Same, same, but different

Dokumentaren om Antirasistisk Senter, Regnbue i vinterlandskap, vist ene og alene på norsk TV 8. januar 1987, er omsider tilgjengelig på NRKs nettsider.

Tekst: Redaksjonen

I dokumentaren får seerne et innblikk i det som den gangen fortsatt var starten på den antirasistiske bevegelsen i Norge. Her blir man kjent med personligheter som har satt dype spor og skapt ringvirkninger i samfunns- såvel som kulturliv. Det hele lydsatt av synthmusikk, afropop og Bob Marley, og et visuelt bilde av 80-tallet hvor hockeysveis og bart er like selvfølgelig som afro og hanekam.

Hvorfor «innvandrerne» har kommet til Norge
Den gang leder av Antirasistisk Senter Khalid Salimi forteller om paradoksene ved innvandring og utvandring; Sunil Loona om hvorfor «innvandrerne» har kommet til Norge; Mari K. Linløkken om avslagene på søknadene til bøker som hun mistenker forteller ubehagelige sannheter; Turid Heiberg om institusjonell rasisme; Gro Nystuen om problemene med å betale regninger i dialog med Radio Immigrantens Alfredo Zamudio; Fakhra Salimi om vanskelighetene innvandrerkvinner står overfor; Cliff Moustache om deltakelse i kulturlivet; Hedewig Schjødt i samtale med Emrullah Gürsel om overgrep mot innvandrere, og krisehjelpen som Antirasistisk Senter fortsatt tilbyr; Nita Kapoor snakker om hvorfor man skal reagere mot negativt ladet omtale av innvandrere og flyktninger, og S. Ananthakrishnan og Dag Hotvedt om høyreekstremisme i distrikts-Norge.

Rasismen og dens implikasjoner
Ikke mobb kameraten min-hender bæres og pakkes av ungdommer, mens Ingvild Solberg tar telefonen og vi får glimt av ungdommer som Ulrik Imtiaz Rolfsen, Khalid Hussain, Lotten Christiansen og Daud Mirza på teaterkurs. Det hele avsluttes med et etterord av forlagssjef Anders Heger, som forteller om rasismen og dens implikasjoner i det norske samfunnet.

Senere gikk mange av de vi møter i dette programmet videre til å bli forfattere, regissører, statssekretærer, forlagsansatte, og andre sentrale brikker i samfunnet. Andre som kom til senere, ble professorer og musikere, såvel som skuespillere og nyhetsankere.

Resultatet av arbeidet
Noen ble også direktører og ledere i institusjoner som NRK, Kulturrådet, Nansensenteret, Fredskorpset, Mela, Nordic Black Theatre og MiRA-senteret. Mangt og mye annet er et direkte resultat av dette miljøet. Samora, som under innspilling gikk under navnet SOS-magasinet, spiller også en sentral rolle, som den første institusjonen som ble stiftet i denne historien – Immigranten.

Dokumentaren Regnbue i vinterlandskap ble skapt av Lise Foss, som sammen med sitt team fulgte Antirasistisk Senter i flere måneder, før og under opptak.

Bildetekst: (Bak fra venstre) Emrullah Gürsel, Khalid Salimi, Turid Heiberg, Cliff Moustache, (midterste linje) Fakhra Salimi, Mari K. Linløkken, Sunil Loona og Alfredo Zamudio, (foran) Gro Nystuen og Nita Kapoor.

https://tv.nrk.no/program/FOLA30003486/regnbue-i-vinterlandskap