Hvem er vår tids folkefiende? Del en historie fra din virkelighet

I den årlige Fritt Ord-konkurransen for videregående skole oppfordres det til å bli inspirert av Henrik Ibsens En folkefiende. Samora oppmuntrer spesielt elever fra innvandrerfamilier til å delta.

Tekst: Redaksjonen

Illustrasjon: Fritt ord

Du som er elev fra en innvandrerfamilie sitter på andre synsvinkler, og kan derfor gi Fritt Ord et større mangfold av historier å velge blant. Lag en tekst eller medieproduksjon hvor du tar for deg dagens folkefiender – personer som går motstrøms i dagens samfunn med sine meninger, erfaringer og innsikter.

Konkurransen har fått leveringsfrist 1. mars 2017, og tre vinnere mottar en pengepremie og tur til Strasbourg. Førstepremien er på 20 000 kr, andrepremien er på 15 000 kr og tredjepremien er på 10 000 kr. Vinnerbidragene publiseres på Fritt Ords nettside.

Temaet denne gangen er Folkefiender. Gjennom kronikk, essay, reportasje, portrettintervju, kåseri eller korte video eller lydproduksjoner oppfordrer Fritt Ord til å ta utgangspunkt i teaterstykket En folkefiende av Henrik Ibsen. Fritt Ord er ikke nødvendigvis ute etter et verk basert på En folkefiende, men som berører noe av den samme tematikken som klassikeren.

– Med folkefiende mener vi en som skiller seg fra flertallet ved å bruke ytringsfriheten, og derfor oppfattes som en fiende av de andre, skriver Fritt ord i oppgaveteksten.

Hvis deltakerne vil lage en produksjon utenfor de etablerte kategoriene som tekst, video eller lydproduksjon finnes det også muligheter i form av bildeserier, nettsider, nettaviser, blogger og dataspill. Det Fritt Ord forventer uansett formspråk er at verket skal engasjere og bevisstgjøre.

Den tyrkisk-norske forfatteren og filmskaperen Nefise Özkal Lorentzen er en av flere som tipser om tematikk og problemstillinger: – Tenk internasjonalt, sammenlikn vår tids politiske bevegelser med hverandre eller med tidligere bevegelser. Hvilke drømmer deler grunnlovsmennene på Eidsvoll 1814 med menneskene på Taksim- og Tahrirplassen 2013, spør Lorentzen.

http://www.frittordkonkurransen.no/