Krever kvitteringsordning

I en kronikk i Klassekampen krever Akhenaton de Leon, Rahwa Tilahun Yohannes og Rosette Ruvimbo Chidindi Kvitteringsordning – nå!

Kvitteringsordning er et system der man ganske enkelt får kvittering fra politiet ved visitasjon og kontroll. Dette har aldri skjedd i Norges historie, men hele tre ganger har det vært oppe til vurdering i Stortinget om dette skal bli vanlig praksis.

I forbindelse med «Vi får ikke puste»-demonstrasjonen på Eidsvolls plass 5. Juni for et år siden, gjorde Arise og African Student Association en underskriftkampanje, der ett av punktene var implementering av kvitteringsordning. Kampanjen ble levert til justisdepartementet, men avsenderne har fortsatt ikke fått svar.