Trekker seg fra Ytringsfrihets-kommisjonen

Begard Reza trakk seg i protest fra Ytringsfrihetskommisjonen denne uka. Hun kritiserer kommisjonen for å bryte sitt mandat om å legge til rette for en bred offentlig debatt.

Reza mener at Ytringsfrihetskommisjonen ikke klarer å «inkludere erfaringene til personer med funksjonsnedsettelser, urfolk og nasjonale minoriteter», samt «etniske, religiøse, språklige og seksuelle minoriteter». Hun sier videre at kommisjonen prioriterer de høylytte stemmene fra ytre høyre.

Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum sier at hun synes det er uryddig at Begard Reza ikke har gjort henne oppmerksom på kritikken før debattinnlegget.

Reza sier på sin side at hun har fortalt sekretariatet i kommisjonen om det hun mener er kritikkverdig. Samtidig påpeker hun at Løken Stavrum går til personangrep, fremfor å svare på kritikken hun reiser.

Foto: Salam Norge