Samora nr 4 2015

Leder av gjesteredaktør Mohamed Abdi:

Omskiftende tider

Vi befinner oss i omskiftende tider. En tid preget av populisme, dystopier og hatytringer. Men også en tid preget av hjelpsomhet, humanisme, solidaritet og empati. Det synligste eksempelet på sistnevnte er de engasjerte privatpersonene som de siste månedene har stått på og hjulpet flyktninger i byer og tettsteder i det ganske land. Det enorme engasjementet kulminerte i folkebevegelsen Refugees Welcome to Norway.

I denne utgaven av Samora som du nå har i dine hender, har vi intervjuet to av høstens flyktninghjelpere. To unge kvinner som forteller hvorfor de forlot hverdagslivet i Norge for å hjelpe mennesker i nød i Middelhavet og på de greske øyene. Vi ser hvordan sivilsamfunnets solidaritet med nyankomne flyktninger sprer seg og øker i lokale tettsteder i Norge, Tyskland, Storbritannia og andre steder i Europa. Dette skjer samtidig som at høyrepopulismen og fremmedfiendtligheten vinner fram andre steder. Nylig i det franske regionvalget hvor det høyreradikale partiet Nasjonal Front har så langt gjort det som ser ut til å være et brakvalg.

Hatytringene er ikke bare på nett, men også i den politiske samtalen. Avsendere som maktpersoner som Marine Le Pen eller den republikanske presidentkandidaten Donald Trump, er ikke noe som er forbeholdt Frankrike eller USA. Det er i stor grad blitt mainstream i andre vestlige samfunn. Det norske samfunnet er ikke noe unntak. Sindre Bangstads bok «Anders Breivik and the Rise of Islamophobia» som Samora omtaler i denne utgaven, handler om akkurat denne hatefulle og konspiratoriske diskursen.

Vi har intervjuet ildsjelen og idrettsutøveren Marco Elsafadi om ungdom, relasjoner, barnevern og løftebrudd. Vi ser videre på hvordan det kan ha sine utfordringer å vokse opp som minoritetsspråklig i det norske samfunnet, som møte med PPT-tjenestens diskriminerende bruk av IQ-tester. De forveksler språkvansker med atferdsvansker i flerkulturell skolesammenheng.

I disse dager er det 40 år siden Stortinget vedtok innvandringsstopp for ett år, et politisk vedtak som ikke har fått noe som helst søkelys i år. Nå er det viktig å huske på følgende: Uavhengig av hvilke politiske standpunkter man har, er vi alle et produkt av krefter som vi ikke alltid har kontroll over. Vi er et resultat av våre omgivelser, det som skjer rundt oss. Dette gjelder særlig flyktningene som flykter fra krig og nød. Som den britiske dikteren Warsan Shire skriver så treffende i diktet «Home»; ingen velger den utrygge situasjonen det er å være flyktning. Å se medmennesket og anerkjenne hans eller hennes menneskelighet har aldri vært viktigere enn i vår tid.