Hjerterå utvisning

– Vi trenger et solidarisk vendepunkt i asyl- og flyktningpolitikken. Vi må jobbe for at det ikke legges hindringer i veien for at mennesker skal kunne komme til Norge og søke asyl, og Norge må overholde sine menneskerettslige forpliktelser og følge anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, skriver leder for rødts antirasistiske og minoritetspolitiske utvalg, Sofia Rana i en kronikk i Klassekampen.

Kronikken ble publisert til forsvar for Tønsberg-barna Una Delnaz, Khairi og Della, alle tre født i Norge, som står i fare for å bli sendt til Irak, et land de aldri har vært i. Utlendingsnemnda (Une) har vedtatt at familien skal sendes ut av Norge, på bakgrunn av innvandringsregulerende hensyn.

 

Foto/faksimile: Klassekampen tirsdag 9. februar 2021