Barn skal ikke straffes på grunn av foreldrene

– Den europeiske menneskerettskonvensjonen presiserer at barn ikke skal straffes for feil foreldre har begått, sier styreleder i Noas, Kai Eide til Klassekampen. I dag startet rettsaken Mustafa Hasan fører mot den norske staten ved Utlendingsnemnda.

Nitten år gamle Mustafa Hasan risikerer å bli sendt til Jordan, selv om han ikke har vært i landet på over 13 år. Under rettsaken skal det taes stilling til om moren løy da hun søkte asyl for seg selv og barna for 13 år siden. Moren og mormoren, som befinner seg i Jordan, er blant vitnene.

Familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Fire år senere ble den trukket tilbake, siden moren oppga at de kom fra Palestina, og ikke Jordan.