Kunstnere kan bli kastet ut

– Utenlandske kunstnere som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge, risikerer å bli kastet ut av landet fordi de ikke tjener nok under pandemien, skriver Klassekampen.

Ett av kravene for å få midlertidig oppholdstillatelse er at de tjener mer enn 253 378 kroner i løpet av et år. Søkerne får ikke lov til å ta annet arbeid enn de de er faglært i, under oppholdet. Pandemien har gjort kunstnernes jobb vanskeligere, og når ekstrajobber i for eksempel service-bransjen er umulig, blir det en utfordring å viderføre oppholdet som innvilges ett år av gangen.

Det finnes ingen statistikk på hvor mange kulturarbeidere og kunstnere som er bosatt i Norge uten permanent oppholdstillatelse. Det dreier seg sikkert om flere tusen personer, i og med at 12 640 personer fikk midlertidig visum som selvstendig næringsdrivende, der de to største gruppene er IT-arbeidere og kunstnere.

Foto: Mela